ترش

تعرفه تبلیغات در سایت

خیلی ها ممکن است لواشک ترش


را دوست داشته باشند و اگر به آنها


لواشک ترش نشان بدهید آن را از


شما قبول کنند اما فکر نکنم کسی


روی ترش را دوست داشته باشد


اگر به آنها روی ترش نشان بدهید


خیلی سخت است آنها شما را


قبول کنند و از شما خوششان بیاید


پس خوش اخلاق باشیم و روی خوش


نشان دهیم.


نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 17 مهر 1395 ساعت: 14:34

فهرست وبلاگ